shinagawa-shoko

原厂品牌| SHINAGAWA SHOKO-日本品川
价格-交货期| price-leadtime
Shinagawa shoko,日本品川-进口绝缘胶帽,sleeve-端子保护套,clamp-卡箍,紧固件,保险片护套,各种规格颜色,进口胶套具体交货期及价格请与天津升士科技销售担当确认为准。

shinagawa shoko
品川wiring accessory-日本进口护套系列,广泛应用于插头,插座,端子,开关,电容,电缆,电线末端,铆钉等部位的防尘,防潮防湿,双层绝缘保护等

日本品川料号清单-型号表
-shinagawa shoko wiring accesory parts list-
       
WWS-2TCV-381-12TCM-381-11PA-20FPS-250840622-23238030-09
WS-4TCV-381-02TCM-221-11OS-250UFPS-187U840620-23238020-23
WS-3TCV-381TCM-141-11OS-250SUESG-10840522-23236520-09
WS-2TCV-2501-01TCM-12-34OS-250EHS-18811409-1-23235840-23
WS-1TCV-221-09TCM-12-32OS-187UEHS-11811207-23235835-23
VCP-6-04TCV-221-06TCM-12-31OS-187EHP-6U520126-04235835-09
VCP-38TCV-221-05SS-2.6NOS-110UE05K5020517065-1-04235830-23
VCP-10-02TCV-221-01SQ-7OS-110SUDS-250U513066-04235825-23
VCC-9-23TCV-221SQ-24OS-110BLDS-250PU511073-04235820-23
VCC-6-09TCV-21-01SPSN-4UOS-110DS-187U343120-09235820-09
VCC-5-23TCV-2001-04SPSN-4OF-250UDS-187PU336235-23234035-23
VCC-5-09TCV-1501-01SPSN-10OF-250SUDS-110U318665-09234030-23
VCC-5-04TCV-141-14SPLSN-10OF-250SGDF-250U317240-09234028-23
VCC-4-09TCV141-12SPD-4OF-250SDF-187U317045-09234025-23
VCC-3-09TCV-141-06SL-3 3.3X6.6OF-250BLCS-7-04316228-09234025-09
VCC-1-09TCV-141-05SL-24NOF-250CS-5-04315530-09234020-23
VCC-10-04TCV-141-02SL-18NOF-187UCS-1U315228-09234018-23
TY-53MTCV-141-01SH-1545OF-187CS-1A-C3315131-23234015-09
TCV-81-31TCV-141SF-6UNS-15UCPS-30U314428-09224232-23
TCV-81-11TCV-1251-09SF-6LK-36-3CPF-250U314420-23224230-23
TCV-81-06TCV-1251-06SF-30ULK-3CP-1S314420-09224225-09
TCV-81-05TCV-1251-05SF-3LH-5S-2BDR-882313525-09215030-23
TCV-81-02TCV-1251-03SF-19LH-5E-8BDR-682248532-09215030-09
TCV-81-01TCV-1251-01SF-12LH-5E-6BDR-662246232-09215025-09
TCV-801-06TCV-12-02SF-10ULH-5E-5BDR-462246230-09201840-23
TCV-801-05TCV-1001-09SF-10LH-5E-4BDR-442246225-23238030-23
TCV-801-03TCV-1001-06SCL-10ALH-5E-10BC-3.6X0.5244535-23840730-23
TCV-801-01TCV-1001-05S-1 3.3X6.6LH-5-20B-4T244535-09FPS-250U
TCV-801TCV-1001-01RT30SSFLH-36-6ANP-2238060-23PF-187U
TCV-601-09TCV-1001RSPS-8ULH-36-5846430B-23238048-23535120
TCV-601-06TCV-10RSPS-5ULH-36-4846430A-23238048-09520128
TCV-601-05TCN-14-10-8RSPLS-8ULH-3-5845220B-23238040-23238040
TCV-601-03TCM-81-14RSPLS-5LLF-8845220A-23238040-09238030
TCV-601-01TCM-81-11RSPLS-5LA-5-5840836-23238038-23235835
TCV-53-04TCM-53-14PS-250UHF-250U840832-23238035-23235830
TCV-53-01TCM-52-12PF-250UFW-250U840832-1-23238032-23224230
TCV-53TCM-381-12