nitto

原厂品牌| NITTO-日东胶带
价格-交货期| price-leadtime
Nitto-日东进口胶带,针对小批量试作等紧急现货需求,天津升士科技可提供迅捷现货对应,并可根据客户要求提供胶带模切服务。

nitto-tape
日东胶带广泛应用于汽车,显示设备,电子设备及医疗行业等。

日东胶带料号清单-型号表
-nitto tape parts list-
     
nitto 156Anitto 5302Anitto 57120SBnitto AT-30nitto P1500
nitto 223Snitto 535Anitto 57125Bnitto AT-50nitto R100
nitto 31B-75nitto 5600nitto 57125SBnitto AT-80nitto RB-100S
nitto 376nitto 5601nitto 57130Bnitto GA808nitto RB-200S
nitto 3800Anitto 5602nitto 591Pnitto GA907nitto RB-300S
nitto 3870nitto 5605nitto 7568nitto GA937nitto RP301
nitto 500nitto 5605BNnitto 903ULnitto HR6030nitto SCF-100
nitto 5000NCnitto 5606nitto 903UL-0.08Tnitto MICROTEXnitto SCF-200
nitto 5000NCBnitto 5608nitto 903UL-0.18TNITOFLON No.903ULnitto SCF400
nitto 5000NSnitto 5610nitto 903UL-0.23TNITOFLON No.973SCnitto SCF400T
nitto 5000NSLVnitto 5612nitto 973UL-Snitto NITTO No.686nitto SCF406PS
nitto 5015nitto 5615nitto 973UL-S-0.13nitto No.155nitto SCF600
nitto 501Lnitto 5635nitto 973UL-S-0.15nitto No.156Anitto SPV-224S
nitto 5114nitto 57115Bnitto 973UL-S-0.18nitto No.160ULnitto SPV-P-367K
nitto 512(M)nitto 57115SBnitto AR-50nitto NO.5nitto VR5300
nitto 523nitto 57120Bnitto AR-80nitto No.660nitto VR5321