nitto

原厂品牌| NITTO-日东胶带
价格-交货期| price-leadtime
Nitto-日东进口胶带,针对小批量试作等紧急现货需求,天津升士科技可提供迅捷现货对应,并可根据客户要求提供胶带模切服务。

nitto-tape
日东胶带广泛应用于汽车,显示设备,电子设备及医疗行业等。

日东胶带料号清单-型号表
-nitto tape parts list-
     
ga835no.155no.440no.532no.757
no.29no.31bno.500no.541sa-212
p1500no.375no.506no.585sa-612
ec-100no.376no.510no.685scf100
ec-200no.377no.512no.750scf200
ev1000no.388no.516no.753scf400
ee-1010no.3703no.5102no.5608ga808
ga835cnno.375ano.5114no.5610h9004
no.3200no.3870no.5205no.5612h9008
no.3301no.3883no.531nno.5615h9012
no.3303no.3885no.532bno.5635na590
no.3305no.3903no.5601no.5713ct-311h
no.3501no.5011no.5603no.5915no.156a
no.3503no.5015no.5605no.630fno.3800a
no.3505no.501lno.5606no.6800no.3800b
no.5620ascf400tscf400ttno.923sno.3800k
no.5650wvr-5311scf406pscs3623no.500ab
no.5656wmc2033no.3301ezno.900ulno.5011n
no.5674eat-511hno.5000nsscf an010no.53100
no.5682wcs9621tno.5603bnscf an015no.5605r
no.5683ascf t100no.5605bnno.5680epno.903ul
no.5919mat-4125eno.5608bnno.5682epm-5216a
no.7210fno.7585nno.5615bnno.5919mlno.973ul-s
no.531n-tpno.973ul