jst

原厂品牌| JST-日本压着端子
价格-交货期| price-leadtime
J.S.T.-日本压着端子,车载连接器,同轴连接器等进口接插件根据汇率变化会产生价格波动,部分型号的具体交货期及价格请与天津升士科技销售担当确认为准。

jst-connector
日本压着端子-车载连接器适用于车载照明线束,车载通讯,汽车音响系统等。

日本压着端子料号清单-型号表
-jst connector parts list-
     
PHR-9XLP-02VXAP-08V-1GITSL-H-4A-KSWPT-001T-P025
ZHR-6HLS-08VSMR-05V-NSLC-02T-P2.0SPHD-001T-P0.5
EHR-9VLS-08VSMR-05V-BSTO-21T-250NSAITW-A03T-064
L5.5-4XHP-6-RSHR-07V-SSDN-21T-P1.5SAIT-A03T-M064
VHR-7NB9PS-VHBH3P-VH-1SRC-51T-M3.5SAIT-A02T-M064
PS-250ZLR-12VBH6P-VH-1SVA-41T-P1.1AIT2PB-02G-1AK
5P-SCNYLS-08VBH8P-VH-1STO-61T-250NJ21DF-08V-KY-L
ZHR-1002SR-3SBH5P-VH-1SVH-41T-P1.1SBHM-001T-P0.5
PHR-12PARP-03VBH4P-VH-1SXF-81T-P2.0B2B-ZR(LF)(SN)
VTR-02PARP-06VBHTR-02VSSZF-01T-P0.7SACH-003G-P0.2
ZHR-13PARP-04VPAP-07V-SSPA-001T-P0.5B3P-VH(LF)(SN)
VHR-9NHRP-06-SPALR-05VFSEH-001T-P0.6BHSR-02VS-1(N)
S2B-ZRXMR-04VFH2P-SHF-AASHC2PB-12-2AKBM03B-SRSS-TBT
B4B-ZRYLR-03VFSMP-02V-NCSABRB-02-1A-YBM06B-PASS-TFT
SYR-02TYLR-06VFB2B-PH-K-SSABPB-02-1A-YSWPR-001T-P025
HLP-12VXHP-3-BKSMP-02V-BCGITR-24H-1B-KSPAH-A011T-K050
FPS-250S3B-XH-AZPDR-14V-SGITR-24H-1A-KAIT2WSB-02A-1AK
FPS-187YLR-02VFSMP-07V-NCGITR-12H-3B-K04T-JWPF-VSLE-S
XMR-04VB10PS-VHCZHR-06V-SGITR-12H-3A-K03T-JWPF-VSLE-S
XMR-18VB9B-EH-ABH06B-XMSKAIT2PB-10-1AK03R-JWPF-VSLE-S
XMS-03VB9B-XH-ABHR-02VS-1SYM-41T-P0.5A02T-JWPF-VSLE-S
YLP-04VB5B-XH-AH5P-SHF-AASSF-21T-P1.4B02R-JWPF-VSLE-S
YLR-03VB2B-XH-AB5B-PH-K-SSRT-51T-3(FE)STO-1.0T-110N-5
ZHR-6-KVHR-3N-YSMP-07V-BCSGN-002T-0.8SSACHL-003G-P0.2
ZHR-7-KPMS-06V-SA03WS-SAB-NXNIRP-05V-A-SSAITWS-A03GF-064
ZLP-02VPMS-04V-SSHR-04V-S-BXNIRP-03V-A-SSAITS-A03GF-M064
ZLP-04VXAP-03V-1B2P-SHF-1AABM03B-SRSS-TBBM06B-XASS-GW-TF
ZLR-04VSMR-02V-NSHR-06V-S-BBM04B-SRSS-TBSNAC3W-A021T-0.64
ZLR-08VYLP-02V-RSHR-13V-S-BBM04B-XASS-TFSNAC3-A021T-M0.64
ZLS-08VZER-04V-SSHR-05V-S-BBM06B-XASS-TFSGIT-B021T-MS0.64
HLS-03VZER-05V-SSSF-21T-P1.4BM08B-SURS-TF36GIT-CL-1A-03-09R
XHP-3-EZER-06V-SSVH-21T-P1.1BM08B-XASS-TF36GIT-CL-1A-01-01L
XHP-3-RZER-08V-SSFPS-61T-250BM09B-SRSS-TBS4B-PH-K-S(LF)(SN)
VLS-02VZER-16V-SSFPS-41T-187BM06B-SRSS-TBB4B-PH-K-S(LF)(SN)
XMS-05VPAP-03V-SSACWPB-A04-KBDAMR-02VAS-3B9B-PH-K-S(LF)(SN)
XMS-06VPAP-04V-SSABC-02-1A-WSPAL-001T-P0.5BM03B-ACHSS-GAN-ETF
S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)BM04B-ACHSS-A-GAN-ETF