Ξ AMPHENOL inventory

amphenol-stock
  ✉  aid@sincyy.com
  ☏  +86-22-23739711
  ㍿   Language:  Japanese or English
sample-warehouse

© more than 35,000 automobile & telecommunications components are in stock and ready to be shipped,also we have parterships with about 250 suppliers to help customers get their jobs done.

Tianjin Sincyy Technology Co. Ltd.
     
CA288A118040162060RT06122SNHEC03PL182X-61-10HVC2P28MV104ATP06-4S
CA288A118040151060RT06123SNHEC03PL18U-301-35HVC2P28MV404MS10A23F
CA281AA18040552480RT06128SNHEC03PL18V-201-25AC-CP000069A114017
CA288A118040135200RT06144SNHEC03PL18V-301-70AC-CP000251AT04-2P
CA288A118040141700RT06164SNHEC03PL18W-201-25AC-CP000382RTFD10B
CA281AA18040542250RT06188PNHEC03PL18W-301-35AC-CP000383RTFD16B
C016-10D017-002-1RT062028SHEC03PL18X-201-25N022520001CSP12AIT
RTHP6161SYH-50PS2AT06-3S-RJ120PL18X-201-50N382520003CSP16M1F
RTHP6161SZH-50PS2AT13-204-2005PL18X-301-35N382520046CSP20M1F
RT0W61210PNHEC03ATV04-38PA-S2PL18Y-201-25PL182X-60-4SP20W1F
RT0W61832PNHEC03ATV06-38SA-S2PL18Y-201-50PL182X-61-6SS12A1T
RTS6BS10N6SHEC03PL182Y-61-2.5PL18Y-301-35RB000119-18SS14M1F
AT04-08PB-PMR7GRT061412SNH03PL28V-301-70RT07128PN03SS16M1F
AT06-2S-R120YELRTHP0161PZ-H1PL28X-301-70RTS010N6P03SS16MIF
RT001823SNHEC03HVMC2P12FS150RT001619PN03IPT2P50P001SS20M1F
RT061412SNHEC03AT04-2P-EC01RT06122SXH03N382520037CSS20W1F
RT061619PNHEC03AT04-3P-EC01RT072028PN03CA-4016-59AWP-2P
RT061619SNHEC03AT04-6P-PM05RT0S-12CG-S1HC08B-P32RAWP-4P
RT072028PNHEC03AT06-2S-CE08TN0201500461HC18B-S32AWP-4S
AT04-08PA-EC01AT06-2S-EC01ZN0201500461HCTF12001AW12P
AT04-12PA-CE08AT06-6S-EC01HVC2P80MV105HCTF21601C16-3
C01610D0170031AT60-12-0166HVC2P80FV135HCTM12001AW2P
MPS01-00P00400AT60-16-0122HVC2P28FS204HCTM21601AW2S
MPS02-BSFA0320AT60-16-0622HVC2P28FS104ATP04-2PAW4S
MPS02-BSFB0320AT62-12-0166HVC2P28MV204ATP04-4PAW6P
AW6S

  Tianjin Sincyy Technology Co., Ltd.

amphenol-stock
✉  Email: aid@sincyy.com
☏  Tel: +86-22-23739711
㍿   Language:  Japanese or English
sample-warehouse